3f7604ec

Операции по продаже отечественных авто предлагают облагать НДС по нулевой ставке

Сегодня ГНАУ обнародовала на своем сайте доработанный проект Налогового кодекса. В частности, документом предполагается, что до 1 января 2010 г. операции по продаже автомобилей собственного производства производителей-резидентов, в уставной фонд которых внесена инвестиция исключительно в денежной форме, в сумме не менее 150 млн долл., облагаються НДС по нулевой ставке, сообщает РБК.

Это означает, что возможно вернется то время, когда автомобили украинского автопроизводства не облагались НДС. После принятия изменений в Бюджет-2005 в марте 2005 года, такая льгота была упразднена. Кроме того, в Проекте Нового нНалогового Кодекса предусмотрены и другие льготы для автопроизводителей:

Тимчасово до 1 січня 2009 року для підприємств з виробництва автомобілів і запасних частин до них, до статутного фонду яких внесено інвестицію (в тому числі іноземну) виключно у грошовій формі, яка становить суму, еквівалентну не менш як 150 млн. доларів США за офіційним валютним (обмінним) курсом на день внесення такої інвестиції, і яка зареєстрована в установленому законодавством України порядку, встановлюються такі особливості оподаткування їх прибутку:

а) валові доходи і валові витрати, одержані (сплачені) підприємством протягом звітного податкового року, підлягають індексації виходячи з офіційного індексу інфляції за період, що настає за місяцем сплати витрат (одержання доходів), до кінця звітного податкового року;

б) об’єкт оподаткування, визначений за результатами звітного податкового року, зменшується на суму коштів, які спрямовуються на погашення кредитів, одержаних для реалізації інвестиційної програми, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і реінвестуються підприємством у розвиток власного виробництва та виробництва матеріалів і комплектуючих виробів для автомобілебудування, а також на суму нарахованих і сплачених засновникам дивідендів, які реінвестуються ними на ці ж цілі. Рішення про проведення таких реінвестицій має бути прийняте до граничного строку подання річної податкової декларації відповідному податковому органу. У разі коли протягом наступного податкового року засновники підприємства скасовують рішення щодо проведення оголошеної реінвестиції або зменшують її обсяги, підприємство зобов’язане визначити прибуток, який дорівнює сумі такої реінвестиції або сумі її зменшення, додати його суму до суми оподаткованого прибутку за поточний податковий період, а також сплатити пеню у розмірах та за період, що визначені законодавством України;

в) податок на дивіденди, встановлений цим Кодексом, не застосовується у разі реінвестування їх у розвиток виробництва матеріалів та комплектуючих виробів для автомобілебудування;

г) дія частини другої статті 2033 цього Кодексу не поширюється на підприємства з виробництва автомобілів і запасних частин до них, до статутного фонду яких внесено інвестицію (в тому числі іноземну) виключно у грошовій формі, яка становить суму, еквівалентну не менш як 150 млн. доларів США за офіційним валютним (обмінним) курсом на день її внесення, і яка зареєстрована в установленому законодавством України порядку строком до 1 січня 2010 року.

6. Установити, що до 1 січня 2010 року звільняються від обкладення податком на додану вартість операції із ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (включаючи машинокомплекти), які використовуються для будівництва і виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів і запасних частин до них, до статутного фонду яких внесено інвестицію (в тому числі іноземну) виключно у грошовій формі, яка становить суму, еквівалентну не менше як 150 млн. доларів США за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України на день її внесення, і яка зареєстрована в установленому законодавством України порядку. Порядок і обсяги ввезення цих товарів (включаючи машинокомплекти) встановлюються Кабінетом Міністрів України. Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів установлюється в додатку до Закону України «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні», якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України.

У разі порушення цільового використання зазначених товарів (включаючи машинокомплекти) платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена на дату ввезення на митну територію України таких товарів (включаючи машинокомплекти), а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку виходячи з 120 процентів облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, за період від дати ввезення таких товарів (включаючи машинокомплекти) до дати збільшення податкових зобов’язань.

7. Установити, що до 1 січня 2010 року обкладаються податком на додану вартість за нульовою ставкою операції з продажу автомобілів власного виробництва виробників-резидентів, до статутного фонду яких внесено інвестицію (в тому числі іноземну) виключно у грошовій формі, яка становить суму, еквівалентну не менш як 150 млн. доларів США за офіційним валютним (обмінним) курсом на день її внесення, і яка зареєстрована в установленому законодавством України порядку. Ці виробники-резиденти повинні зареєструвати у Кабінеті Міністрів України інвестиційну програму, що передбачає поетапне доведення ступеня локалізації виробництва складових частин такого автомобіля не менш як 70 процентів його кошторисної вартості на закінчення десятого року з початку реалізації інвестиційної програми. Під локалізацією виробництва слід розуміти налагодження виробництва окремих складових частин автомобілів на митній території України з використанням праці громадян України, які мають становити не менш як 90 процентів середньооблікової чисельності працівників на такому виробництві. Кабінет Міністрів України встановлює графік поетапної локалізації виробництва відповідно до затвердженої ним інвестиційної програми.

10. Від податку на майно в частині оподаткування земельних ділянок звільняються:

а) до 1 січня 2008 року підприємства з виробництва автомобілів і запасних частин до них, до статутного фонду яких внесено інвестицію (в тому числі іноземну) виключно у грошовій формі, яка становить суму, еквівалентну не менш як 150 млн. доларів США за офіційним валютним (обмінним) курсом на день її внесення, яка зареєстрована в установленому законодавством України порядку. Площа землі, що звільняється від обкладення земельним податком, визначається з розрахунку суми інвестиції у грошовій формі до статутного фонду таких підприємств на 1 гектар площі землі, яку вони займають, еквівалентної 400 тис. доларів США за офіційним (обмінним) валютним курсом, встановленим на день внесення інвестиції (у тому числі іноземної)…

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий